Bento no. 22: Vegan bento with lotus root mini-cakes