Bento no. 19: Salmon furikake and frozen tofu nuggets